Ubezpieczenie Travel World - co obejmuje ubezpieczenie

 

Koszty rezygnacji - co obejmuje ubezpieczenie

 

Bezpieczna walizka


Ubezpieczenie Bezpieczna Walizka 
- ochrona walizki lub innych pojemników bagażu. W przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu podróżnego zwrócimy koszty zniszczonej lub utraconej walizki. Ważne: ubezpieczenie bagażu podróżnego zawarte w cenie ubezpieczenia Travel World chroni wyłącznie zawartość bagażu, bez pojemnika bagażu.

Leczenie po powrocie z podróży


Ubezpieczenie Leczenia po powrocie z podróży zagranicznej 
- pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce urazów odniesionych podczas podróży zagranicznej: konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne i zabiegi ambulatoryjne, operacje szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, wizyty domowe;

Car Assistance

 

Ubezpieczenie Car Assistance - ubezpieczenie przeznaczone dla osób podróżujących własnym samochodem, obejmujące pomoc dla kierowcy oraz pasażerów w razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, m.in. usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia, holowanie, wynajem pojazdu zastępczego, dostarczenie części zamiennych, pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz wypełnieniem deklaracji wypadkowej. Kraje, w których działa ubezpieczenie Car Assistance: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dodatkowe ubezpieczenia majątkowe

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - to nie tylko komunikacyjne ubezpieczenie OC, to pakiet ubezpieczeń na wypadek powstania szkody w mieniu. Są to również polisy dla przedstawicieli różnych zawodów, np. lekarzy, prawników i wielu innych,

- ubezpieczenia nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych, np. zalania, pożaru, kradzieży z włamaniem,

- ubezpieczenia rolnicze na wypadek skutków działań sił przyrody, np. suszy,

- ubezpieczenia komunikacyjne wiążące się z ryzykiem prowadzenia pojazdów, oprócz ubezpieczenia OC, dodatkowe pakiety ubezpieczeń, np. szyb, kół,