Dlaczego warto?

 

- oszczędź czas 

czas trwania mediacji zwykle nie trwa dłużej niż kilka miesięcy,

- bezpieczeństwo i poufność 

mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się podczas prowadzenia mediacji,

- masz wpływa na rozwiązanie sporu

strony sporu mają wpływ na rozwiązanie problemu, mając o nim największą wiedzę, wspólnie wypracowują ugodę co może dodatkowo pomóc w odbudowaniu zaufania i znalezieniu zrozumienia,

- korzystna finansowo

mediacja jest znacznie korzystniejsza finansowo dla stron konfliktu niż długotrwały proces

ile kosztuje mediacja?

 

W sprawach majątkowych i o prawa niemajątkowe jeżeli nie da się określić wartości przedmiotu sporu wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych. Łączny kosz nie może wynieść więcej niż 450 złotych.

 

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, nie może być jednak niższe niż 150 złotych i nie może być większe niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego

 

Wynagrodzenie mediatora oraz zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem mediacji w sprawach karnych ponosi Skarb Państwa

Mediacja - sposób na rozwiązanie sporu


Mediacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania sporów, daje stronom konfliktu możliwość wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania problemu. Dzięki obecności profesjonalnego mediatora - neutralnej i bezstronnej osoby, w toku dobrowolnych i poufnych rozmów strony konfliktu mają szansę na szczery i otwarty dialog, co daje możliwość skupienia się na potrzebach i interesach każdej ze stron.

 

 

 

 

Jak przebiega mediacja ?

 

Mediacja może być prowadzona na podstawie postanowienia sądu lub na podstawie umowy o mediację zawartej między stronami.

 

1. Mediator kontaktuje się ze stronami w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca prowadzenia mediacji (w tym mediacji online)

2. Strony lub mediator mogą uznać, że chcą spotkać się najpierw indywidulanie, wtedy mediator zobowiązany do zachowania poufności będzie pośredniczył w rozmowie pomiędzy nimi

3. Mediator sporządza protokół z mediacji

4. Jeżeli podczas mediacji strony wypracowały wspólnie ugodę, zostaje ona dołączona do protokołu i zostaje przekazana do właściwego sądu.

 

Ugoda zawarta podczas mediacji (również mediacji online), zatwierdzona przez sąd, podlega wykonaniu, jak orzeczenie sądu.